اشتراک در خبرنامه

آزمایشگاه رنگ های صنعتی

   بزرگترین سایت رنگسازی استان اصفهان:

   در سایت رنگسازی نیک محضر اسپادانا دو آزمایشگاه پیشرفته و مدرن طراحی و کلیه تجهیزات آزمایشگاه به روز و از بهترین برند های جهان برای هر دو آزمایشگاه خریداری شده است.قسمت تولید  دارای 6 میکسر بزرگ و 5 آسیاب مدرن با ظرفیت تولید روزانه 10 تن از انواع رنگ ها می باشد. قسمت انبار دارای 3 بخش انبار مواد اولیه و انبار محصول و انبار ملزومات بسته بندی می باشد. در یکساله اخیر، کلیه سیستم های پر مصرف رنگ در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی از محصولات شرکت توسط آزمایشگاه ثالث تایید گردیده و در قسمت تاییدیه های فنی بارگذاری شده است. 

              

                                                                           آزمایشگاه کنترل کیفیت                                                                                                        

 

             

           آزمایشگاه تحقیق و توسعه