اشتراک در خبرنامه

شرکت های زیر مجموعه

   واحد رنگسازی نیک محضر اسپادانا

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 35 جاده نایین ، شهرک صنعتی سگزی ،  فاز 2،  فرعی هشتم
تلفن:46412387-031

 

پوشش لوله همدان
آدرس: همدان ، کیلومتر 17 جاده همدان-تهران، بعد از انبار نفت، جاده شهرداری

تلفن: 9-34302458-081

 

پوشش لوله تاکستان
آدرس:
تاکستان، شهرک صنعتی حیدریه، خیابان 2، بلوک 16

تلفن: 35686027-028