پرایمر زینک ریچ اپوکسی

پرایمر زینک ریچ اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمیدی فرموله شده است که مقاومت بسیار خوبی در برابر آب، شرایط جوی و سایشداشته و به عنوان اولین لایه بر روی سطوح فلزی به کار رفته و آنها را در مقابل خوردگی به خوبی محافظت می نماید. این رنگ یکی از کارآمدترین پرایمرهای شناخته شده می باشد و در صورت آسیب دیدن فیلم رنگ، پودر روی موجود در رنگ حفاظت کاتدی ایجاد کرده و از گسترش خوردگی و خرابی جلوگیری می نماید.
پرايمر زینک ریچ با هدف حفاظت كاتديك و جلوگيري از بروز خوردگي بر روی سطوح خارجی مخازن، لوله های انتقال، پالایشگاه های نفت، قسمت های مختلف کشتی و سکو ها اجرا مي شود .
ضروری است که ضخامت کل پوشش های پرایمر زینک ریچ در تمام نقاط حداقل 75 میکرون باشد.

رنگ های غنی از روی ممکن است آلی یا معدنی باشند با 90 درصد یا بیشتر گرد روی (که ممکن است تا 4 درصد اکسید روی داشته باشد) در فیلم خشک پوشش می تواند حفاظت کاتدی ایجاد نماید. در اثر تشکیل نمک های روی به تدریج این پوشش غیرقابل نفوذ می گردد. چنانچه به پوشش صدمه ای وارد شود به طوری که فولاد در معرض دید قرار گیرد، روی دوباره به عنوان فداشونده در سامانه کاتدی از بسط خوردگی جلوگیری می نماید.

خواص و ویژگی ها
- زيرسازي انواع پوشش ها و رنگ ها
- پوشش اوليه بسيار مناسب براي سطوح فلزي و بتني
- جلوگيري از خوردگي سطوح مورد اجراء
- ایجاد حفاظت کاتدی
- چسبندگي بسيار زیاد به سطوح
- مقاومت­ مکانیکی بسیار زياد
- مقاوم در برابر سایش

 استاندارد مرتبط:

IPS-M-TP-205

 

سامانههايرنگآليغنيازرويبرايبكارگيريسطوحتادرجهحرارت 120 ˚C

زینک ریچ اپوکسسی

 

زینک ریچ

مشخصات فنی پرایمر زینک ریچ اپوکسی