پوشش قیر پایه نفتی

 

در مورد پوشش پایه نفتی، اعمال پوشش به این ترتیب است که ابتدا یک لایه قیر بر روی لوله ریخته شود، سپس یک لایه نوار فایبرگلاس، دوباره یک لایه قیر و سپس نوار رویی به دور لوله پیچیده شود. در مرحله پیچیدن نوار زیری باید زاویه و نیروی نگه دارنده رول به گونه ای باشد که نوار دارای چین و چروک نشود و از تماس پیدا کردن نوار با سطح لوله جلوگیری شود. این نوار برای افزایش استحکام عایق به کار می رود و باید دقیقاً در وسط پوشش لوله قرار گیرد و بسته به سایز لوله، همپوشانی حداقل 12 ميلي متری داشته باشد. اگر در این مرحله رطوبتی بر روی لوله باشد بین فلز و پوشش محبوس می شود و رطوبت حاصله باعث جداشدن عایق می شود و در هنگام انجام تست هالیدی دستگاه اخطار می دهد ( اصطلاحاً بوق سوزنی می زند).

 

 1- پوشش قیر پایه نفتی

  بسته به ضخامت و استحکام مورد نیاز از یک لایه (Single coat) یا دو لایه (Double coat)  نوار زیری استفاده می شود. پوشش Single Coat دارای ضخامت 4 میلی متر و پوشش Double Coat ضخامت 6 -5/5 میلی متر دارد.

 

استانداردهای مربوط

EN 10300
BS 4147
Shell DEP 31.40.30.33
DNV RP-F-106
ISO 9001 :2000

در صورت الزام پوشش با هر استاندارد ملی و بین المللی دیگر که در تطابق با این نوع سیستم پوششی می باشد، با شرکت نیک محضر اسپادانا تماس حاصل نمایید.

 

- کلیات اجرای این پوشش در جدول ذیل آورده شده است:

 

Bitumen Enamel Capability/Property
90mm Minimum Pipe Diameter
1200mm Maximum Pipe Diameter
5.5m Minimum Pipe Length
18m Maximum Pipe Length
10ºC- Minimum Recommended Operating Temperature
*70ºC Maximum Recommended Operating Temperature

 Actual temperature will depend upon design criteria.* 

 

فرآیند اجرای پوشش

nick mahzar Ispadana