محصولات جدید و پیشرفته رنگ(کلیک نمایید)

 جهت دریافت دیتاشیت محصولات بر روی کد محصول کلیک نمایید.

NIKMAHZAR.COMPANY

محصولات پیشرفته
Item Product .Name Component Layer Thinner DFT (mic)   Code Density (kg/lit) V.S. (%) Theoretical Spreading Rate(m2/lit)
1

Epoxy Solvent Free Accirding to BS EN 10289

Tow   Finish  - 800-1200 SF820113HS 1.35

 

100%

 

 1.3 m² /liter 800Mic
2

Aromatic Polyurethane According to BS EN 10290

Tow Finish  - 1000-1500 SF820125
1.25  100%  1 m² /liter 1000Mic
3

Special Epoxy Paint Applicable Under Watter Equivalent Interzon101

 
Tow  Finish   -  1000-5000 840116SF
 1.35  100%   1 m² /liter 1000Mic
4

WARM MARKER HEAT RESISTANCE ON HOT PLATE 450°C

 
 Tow Finish   -  10-20 840100HR  1.1  1.1  20 m² /liter 20Mic