اشتراک در خبرنامه
slider image slider image slider image

کارخانه پوشش لوله و رنگسازی نیک محضر اسپادانا

 

 

پروژه های در دست اجرا
-اجرای پوشش های پلی اتیلن سه لایه:
-اجرای پوشش های F.B.E  دو لایه:
-اجرای پوشش های اپوکسی بهداشتی:
-اجرای پوشش های قیری پایه نفتی:
-اجرای پوشش های قیری اصلاح شده (P.M.B):
-اجرای پوشش های ذغال سنگی:
-فروش مصالح پایه نفتی(قیر نفتی، پرایمر، انواع نوار):
-فروش مصالح پایه نفتی PMB(پرایمر، نوار، قیر پلیمری، PP):
-اجرای انواع رنگ های صنعتی با ایرلس
پروژه های انجام شده
-اجرای پوشش های پلی اتیلن سه لایه:
-اجرای پوشش های F.B.E  دو لایه:
-اجرای پوشش های اپوکسی بهداشتی:
-اجرای پوشش های قیری پایه نفتی:
-اجرای پوشش های قیری اصلاح شده (P.M.B):
-اجرای پوشش های ذغال سنگی:
-فروش مصالح پایه نفتی(قیر نفتی، پرایمر، انواع نوار):
-فروش مصالح پایه نفتی PMB(پرایمر، نوار، قیر پلیمری، PP):
-اجرای انواع رنگ های صنعتی با ایرلس: