اشتراک در خبرنامه

خدمات واحد پوشش لوله

  پرسنل متخصص شرکت نیک محضر اسپادانا در جهت جلب رضایت مشتری در راستای اجرای پروژه های مرتبط با صنعت آب ، گاز ، نفت و پتروشیمی تلاش می نمایند .

  این شرکت در زمینه های ذیل خدمات پشتیبانی ارائه می نماید :

        -  تعیین مشخصات پوشش طبق استانداردهای ملی و بین المللی

        -  تهیه مواد اولیه و تضمین کیفیت

        -  تحویل و انبارش لوله های خام و پوشش شده

        -  طراحی مهندسی برای اطمینان از اجرای انواع پوشش در کارگاهها و محل اجرا

        -  پوشش لوله های فولادی و مخازن ذخیره طبق مشخصات درخواستی مشتری

        -  تجزیه و تحلیل و مشاوره فرآیند پوشش دهی جهت اجرای بهینه پوشش لوله و مخازن

        -  حمل و نقل لوله های پوشش شده بر اساس الزامات خواص پوشش

        -  بهبود مستمر عملکرد HSE