اشتراک در خبرنامه

خط مش یکپارچه کیفیت

Quality Assurance

  خط مشی یکپارچه کیفیت

 

شرکت نیک محضر اسپادانا تولید کننده: انواع رنگ صنعتی ، دریایی، خودرویی ، ساختمانی و انواع پوششهای ضد خوردگی شامل آستری های ضد خوردگی، قیرهای بیتومن و بیتوسل در ایران می باشد که موارد زیر را جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت –سیستم مدیریت زیست .محیطی- ایمنی و بهداشت شغلی خط مشی خود قرارداده است
حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات ارائه شده با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان 
تلاش در جهت جلب رضایت مشتریان 
توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزش های سازمانی 
اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی
آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرایند ها و فعالیت های شرکت و ارتقاء کار گروهی 
ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاری 
پیشگیری از حوادث و حفظ و ارتقا ایمنی و سلامت کارکنان 
به منظور دستیابی به اصول بالا ، این شرکت محصولات خود را منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015،سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 و ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد ISO18001:2007 در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد می داند . همچنین شرکت در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی ، در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش ، اندازه گیری و تحلیل ، میزان تحقق اهداف تعریف شده را بررسی می کند
در پایان از کلیه همکاران انتظار میرود با عزم و اراده ای راسخ در بر آورده ساختن خواسته های فوق اهتمام ورزیده و سازمان را تا
رسیدن به اهداف عالیه یاری نمایند

مدیر عامل
عزت الله کیوانی