اشتراک در خبرنامه

دستورالعمل های کنترل کیفیت

Quality Control-Nick Mahzar Ispadana

در مدیریت کیفیت، بخش کنترل کیفیت (Quality control، به اختصار QC)، به بخشی گفته می‌شود که به درست کردن روش‌هایی مشغول است تا کارخانه بتواند به‌وسیله آن روش‌ها از مرغوبیت و مشتری‌پسند بودن کالاهای تولیدی خود مطمئن گردد. این روش‌ها و سیستم‌ها معمولاً با همکاری با دیگر رشته‌های مهندسی و بازرگانی طراحی می‌شوند. کنترل کیفیت مجموعه عملیاتی نظیر اندازه‌گیری یا آزمون است که روی یک محصول یا کالا انجام می‌شود تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد یا خیر.

گروه کنترل کیفیت

گروه کنترل کیفیت گروه کوچکی از کارکنان است که ماهیت کار مشابه دارند و برای حل مشکلات و یا بهبود فرایند کاری در راستای اهداف و فعالیت‌های کنترل کیفیت سازمان، به صورت داوطلب و با انگیزه درونی و بدون هیچگونه نظارت خارجی و از طریق تشکیل جلسات منظم و حضوری برای افزایش بازده کیفی شرکت یا کارخانه خود تلاش می‌کنند.

شرکت نیک محضر اسپادانا در راستای ارتقای اهداف کیفی خود، دستیابی به اصول مدیریت کیفیت را هدف اصلی خود قرار داده است. مهمترین بخش استاندارد ISO اعمال کنترل کیفیت است و واحد QA/QC نیز بر این بخش از استاندارد ISO و ارزیابی و بهبود خدمات به کارفرما توجه خاص دارد، بر مبنای این استاندارد کلیه خدمات QA/QC از طریق تهیه مدارکی که شامل فرمها و اطلاعات و آمار جمع آوری شده توسط بازرسها می باشد، قابل ارزیابی خواهد بود.اولین اقدام واحد QA/QC برای هر پروژه تهیه طرح کیفیت می باشد که بر اساس نوع فعالیتهای پروژه تنظیم میگردد.طرح کیفیت مزبور ،سند اصلی مورد استفاده QA/QC بوده و شامل موارد زیر میباشد: 

- طرح کنترل کیفیت (QCP)
- فرایندها و دستورالعمل های مربوط به بازرسی( کلیه آنچه برای نظارت و بازرسی لازم است)
- فرایند هماهنگی بین بخش QA/QC با سایر بخشها
- اسناد کنترلی که باید ضمیمه پرونده نهایی شود.
- فرمهای بازرسی مانند گزارش بازرسی، فرمهای تأئیدیه ، فرم اجازه نامه و فرم اعلام بازرسی
- مشخصات فنی کار و مواردیکه باید مورد بازرسی قرار گیرد.
- فرایند خرید مصالح و پیگیری آن
- گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات بازرسی و اندازه گیری
- روش های تضمین کیفیت توسط بازرس ها

 در اينجا يك مرجع يا راهنماي بسیار كاربردي براي برنامه ريزي بازرسي كه توسط انجمن كنترل كيفيت آمريكا منتشر شده است معرفي مي گردد. ANSI/ASQC E2 با عنوان Guide to inspection planning محتوای بسيار كاملي از جزئيات يك برنامه بازرسي را ارائه مي نمايد. از طریق لینک ذیل مي توانيد ويرايش سال 1996 اين راهنما را دانلود نماييد.

ASQC E2 Guide to inspection Planning

 

   کلیه مصالح و فرآیند اجرای پوشش در ایستگاه های مختلف توسط کارشناسان کنترل کیفیت در حضور نمایندگان کارفرما مورد آزمون و بازرسی قرار می گیرند. روش های بازرسی و آزمون طبق الزامات تعریف شده در استانداردهای ملی و بین المللی انجام می گیرد. این روش های آزمون و ایستگاه های بازرسی طبق درخواست کارفرمایان و طی قراردادهای فی مابین قابل تغییر و تعریف می باشد.در ذیل برخی از دستورالعمل های کنترل کیفیت (Quality Control Plan) پوشش های مختلف در شرکت نیک محضر اسپادانا فقط به عنوان نمونه آورده شده اند.

Quality Control Plan of Industrial Paint Coating

Quality Control Plan of Bitumen Enamel

Quality Control Plan of Polymer Modified Bitumen