اشتراک در خبرنامه

چارت سازمانی

  شرکت نیک محضر اسپادانا رسيدن به كيفيت جهاني، توسعه پايدار و كسب رضايت مشتري، به عنوان مهمترين مولفه هاي كسب و كاررا سرفصل عملکرد خود قرار داده و بیش از هر مولفه دیگری بر روی این موارد اهتمام می ورزد.

با توجه به اینکه هدف تضمین کیفیت فراهم نمودن روشی به منظور اطلاع از کیفیت محصول و سنجش وضعيت محصول با وضعيت از پيش تعريف شده و يا استاندارد هاي متداول می باشد، تضمین کیفیت محصولات تولیدی توسط این شرکت مطابق با معیارها و موازین کیفی درونی شرکت و نیز استانداردها و پارامترهای مدون رایج بین المللی، عاملی اطمینان بخش از کیفیت بالای محصولات برای مشتریان است.

دراين رابطه نگرش مديريت شركت نيك محضر اسپادانا براساس اصول مشتري مداري، مشاركت كاركنان، راهبري، نگرش فرآيندي، نگرش سيستمی، بهبود مستمر، تصميم‌گيري بر اساس واقعيتها و روابط سودمند متقابل با تأمين كنندگان می باشد.

در راستای همین اهداف مزایای دیگری نیز حاصل شد که می توان موارد زیر را ذکر کرد:

- افزایش توان رقابتی در عرصه های ملی و بین المللی.
- مدیریت فرآیندهای سازمان و شاخص های نظارت و قابلیت اندازه‌گیری عملکرد فرآیندها
- بررسی فعالیتها و فرآیندهای سازمان بر مبنای اهداف تعیین شده.
- نظام مندکردن فعالیتها، نظارتها و کنترلها و مستند نمودن روش‌های انجام کار
- ایجاد زبان مشترک با پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد در حوزه مدیریت کیفیت 
- ایجاد اطمینان و افزایش رضایت در مشتریان
- نظام مند نمودن فعالیت‌ها